Vydané v: Thu, Jul 25th, 2013

Výluka električiek v Ružinove od Astronomickej ulice do konca júla

Astronomická UzatvorenáUž niekoľko dní prebieha veľká rekonštrukcia na električkovej trati v Ružinove v smere od Astronomickej po Trnavské mýto. Opravuje sa koľajisko, vyberajú sa staré podvaly a koľajnice v obratisku Pošeň. Tie sú nahradené novým, robia sa aj výkopové práce pre zlepšenie technického stavu koľajiska. Zároveň sa robí viacero technických prác, kontrol a opráv v celom úseku, keďže sa technici snažia využiť túto výluku čo najviac. Napriek viditeľným úpravám a oznámeniam sa však predsa len od pondelka 22. júla na zastávkach predsa len objavovali ľudia čakajúci na spoj.

Úprava dopravy
Hlavnou linkou, ktorá nahradí dopravu na električkovej trati po Ružinove je autobusová linka X8 premávajúca po trase Astronomická, Ružinovská, Záhradnícka, Karadžičova, Krížna, Vazovova, Radlinského, Legionárska, Krížna, Záhradnícka a opäť Ružinovská a Astronomická. Prestup na električky je možný na zastávkach Vazovova a Legionárska, ktoré fungujú bez zmeny.
Výluka čiastoen upravuje aj iné linky. Linka 3 je nahradená linkou 3 premávajúcej po trase Rača, Račianske mýto, Americké námestie, Špitálska, Jesenkého, Nám. Ľudovíta Štúra a naspäť do Rače cez Šafárikove námestie. Linka 8 sa dočasne pozastavuje a linka 9 premáva z Karlovej Vsi cez trnavské Mýto po Vajnorskej k ŽST Nové Mesto a na trase späť.
Situácia a rekonštrukcia by mala prebiehať do 28. 7. 2013 a týka sa liniek 3, 8, a 9

Informácie uviedlo imhd.sk

Autor článku

- Autor článkov o zaujímavostiach v hlavnom meste, o kultúre a bežne dostupných informáciách z Bratislavy.

Výluka električiek v Ružinove od Astronomickej ulice do konca júla