Vydané v: Wed, Jul 4th, 2012

Problém s reklamou mesto vyrieši zmenou na čierne stavby

Problém s neustále sa viac a viac množiacou reklamou v uliciach hlavného mesta sa zdá byťč neriešiteľný. Hoci už na svetlo sveta vyšli nové informácie o tom, že sa bude razantne zakročovať voči čiernej výstavbe billboardov a rôznych plôch, nakoniec pred mestom pri diaľnici D1 vyrástlo niekoľko nových reklamných plôch pre billboardy, ktoré majú dokonca nejakým neprajníkom zastriekané telefonické kontakty. Tieto plochy sú tesno za sebou. V meste sa však nachádza oveľa viac miest, kde to s reklamou preháňajú. Všade tam, kde autá stoja, alebo sledujú okolie, sa objavuje stále viac a viac na čierno namontovaných plachiet s rôznou reklamou. Najvýraznejšia reklama v meste na takýchto miestach je SUPER ZEMINA a občas niektoré kultúrne akcie.

Mesto sa rozhodlo, že pokiaľ na to nie sú pripravené zákony, bude sa to riešiť zákonom o nepovolenej výstavbe. Každá reklamná plocha bude musieť byť povolená ako stavba. Čierne stavby, ako odteraz bude mesto nazývať reklamné nosiče, chce riešiť promtne a rýchlo. V tomto duchu sa vyjadril aj hovorca mesta v rádiu VIVA v strede mesiaca júl a aj viacero médií. Vzhľadom na to, že blízki priatelia neustále nejakú čiernu reklamu zvesujú z ploctu svojej záhrady, sa dá takto postavený zákon chápať ako dobrým riešením a očistením mesta už od naozaj neúnosného množstva reklamy.

Autor článku

- Autor článkov o zaujímavostiach v hlavnom meste, o kultúre a bežne dostupných informáciách z Bratislavy.

Problém s reklamou mesto vyrieši zmenou na čierne stavby